Focus on Sustainable Business Development

Un proiect realizat in parteneriat cu    Sigla-DDD-online-300x96

 

Obiectivul proiectului şi descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului este de a reuni la masa discuţiilor specialişti, de a crea un liant între instiţutii guvernamentale şi sectorul privat, cu scopul comun de a populariza politicile şi strategia energetică a României, corelată cu direcţiile europene, pentru a contribui la realizarea şi transpunerea în practică a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, respectiv adoptarea şi folosirea de combustibili alternativi şi noi tehnologii cu emisii scăzute de carbon. Efectul acestor demersuri este încurajarea acțiunilor care să conducă la reducerea impactului negativ al unor operațiuni pe care operatorii economici le desfaşoară, în încercarea de a contribui la protejarea mediului și a comunităților în care își desfășoară activitatea.
Necesitatea ca România să facă tranziția către un viitor energetic mai curat, mai durabil și mai puțin consumator de energie, este evidentă și urgentă. Pentru regiunile și statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, acest proces reprezintă o provocare importantă, din cauza dependenței puternice faţă de combustibilii fosili.
La nivel naţional, România a făcut deja o serie de paşi importanţi în această direcţie prin elaborarea Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021–2030, care va sta la baza strategiei naţionale în acest domeniu. Planul este în curs de actualizare în urma recomandărilor Comisiei Europene, iar România îşi va mări ambiţia cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut la un nivel de 30,7% până în 2030.
Energia durabila insemna de fapt energie regenerabila. Conform datelor Eurostat, aportul energiei regenerabile in Romania a crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 (2015); asadar, România a depasit cu 5 ani tinta stabilita de UE pentru 2020. Cu toate acestea,în ultimii ani se observă o stagnare în acest domeniu.
Grupul țintă al proiectului este format din: companii private, clustere, ONG-uri, IMM-uri, instituții de cercetare și învățământ superior, autorități locale și regionale, societatea civilă și publicul larg. Proiectele pe care le dedicăm subiectului, se adresează unor categorii largi, cum ar fi:  oameni de afaceri, antreprenori, start-upuri, factorilor de decizie politică, reprezentanților organizațiilor guvernamentale şi neguvernamentale. Segmentat, în cadrul companiilor, putem vorbi despre CEO, directori generali, directori sustenabilitate, reprezentanţi ai departamentelor care pun în practica programele dedicate sustenabilităţii: marketing, PR, HR, IT, engineering, sales, development etc. Totodata, datorită transmisiunilor live online, au acces la dezbateri, în mod gratuit, şi alte categorii de public.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Încurajarea mediul de afaceri să investească în domeniul energiei regenerabile și în tehnologii inovatoare, pentru a trece la o energie alternativă mai durabilă și cu emisii scăzute de carbon.
2. Creșterea implicării consumatorilor de energie regenerabila ca actori activi (prosumatori), care să-și asigure consumul propriu sau depozitarea acesteia.
3. Creșterea gradului de conștientizare a nevoilor și oportunităților de producere şi utilizare a energiei regenerabile cu emisii scăzute de dioxid de carbon ca energie alternativă, în rândul gospodăriilor, întreprinderilor și instituțiilor publice, pentru accelerarea transpunerii în realitate a obiectivului 7.2 din SNNDR. Doar prin încurajarea utilizării energiei regenerabile şi a inovaţiei în domeniu este posibil să protejăm natura, respectiv să se atenueze efectele schimbărilor climatice.
4. Popularizarea stadiului şi măsurilor viitoare, pe care Guvernul României le ia, în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, cu referire directa la ODD 7 „Energie curată și la prețuri accesibile” și ODD 11 „Orașe și Comunități Durabile”.
Prin dezbaterile şi iniţiativele prezentate în cadrul evenimentelor ce fac parte din proiectului Focus on Sustainable Business Development, şi urmare a schimbului de idei, experienţe, dar şi prin follow-up cu cei implicaţi, ne vom aduce contribuţia la intensificarea cooperării între toate entităţile implicate, la conştientizarea publică, creşterea voinţei politice şi mobilizarea de resurse pentru lupta împotriva schimbăilor climatice.

Be informed!

Sign up for newsletter

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close